Tilda (Gorms Tilda)

Namn Tilda (Gorms Tilda)
Född 2000-02-20
Tik av rasen Schäfer

Uppfödare Anders & Ewa Rhodin

e. Truxelis Ebbe
u. Gorms Grossa

Jaktsugen ickejagande pensionär 10år

Mattes första hund och egna ögonsten. Sällskapshund som ibland glimrat till med roliga jaktinitiativ. Grävling, ekorre, lämmel finns på meritlistan!